CE Belgesi Nedir?

CE Belgesi Nedir?

CE belgesi Conformity of European yani Avrupa’ya uygunluk belgesi anlamına gelmektedir. CE belgesi ürün için zorunludur. Eğer ürün CE Direktifleri kapsamına giriyorsa üreticiler CE belgesi almak zorundadır.

en-1090-belge-certificate 5

CE belgesi olan bir ürünün kaliteli bir ürün olduğu düşüncesi yanlıştır. CE belgesi bir kalite belgesi değildir. Ürünün kullanım sırasında güvenli olup olmadığı ile ilgilidir. CE belgesi olan ve CE işareti taşıyan bir ürün; insan sağlığı, hayvan sağlığı, bitki yaşam sağlığı, can güvenliği, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından minimum güvenlik koşullarını yerine getirdiğini gösteren bir işarettir.

CE işaretini taşıyan bir ürün aşağıdaki unsurları yerine getirmelidir.

  • Can ve mal güvenliği,
  • İnsan sağlığı tehdit etmemesi,
  • Çevreyi koruması,
  • Enerji tasarrufu.

CE belgesi sadece direktiflerde belirtilen şartlara uygunluk sağlandığında geçerlidir.