Çelik Yapılar

Çelik yapılar ve kaynaklı imalat eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık

ISO 3834 Standardını Kullanan Sektörler

ISO 3834 Standardını Kullanan Sektörler

ISO 3834 Kaynaklı İmalat Kalite Yönetim Sistemi ve Belgesi, kaynaklı imalat yapan firmaların kaynak kalitelerini belli bir seviyeye ulaştıran ve bu kaliteyi belgeleyen uluslar arası geçerliliğe sahip bir standart ve uygulama yöntemidir. Günümüzde imalatı içinde kaynak bulunan her müşteri, bu standardın gerekliliklerini yerine getiren imalatçılar ile çalışmayı tercih etmektedir.

Özellikle aşağıda listesi bulunan standartlarda imalat yapan firmalar için ISO 3834 standardının ilgili bölümleri bir ön şart olarak belirlenmiştir.

iso 3834 sektorler

 • EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları
 • EN 13445 ve AD 2000-HP Basınçlı Kaplar
 • EN 15085 Demiryolu Uygulamaları
 • Off Shore (NORSOK)
 • EN 12952 Su Borulu Kazanlar ve Yardımcı Tesisatları, EN 12953 Silindirik Kazanlar
 • EN 13480-4 Endüstriyel Boru Hatları

EN 1090 Çelik ve Alüminyum Yapı Uygulamaları

EN 1090 standardı kendi bünyesinde bulundurduğu 4 farklı uygulama sınıfına göre ISO 3834 standardının farklı bölümlerini atıf yapmaktadır. Bu atıf bir tavsiye niteliğinde olmayıp en az uygulanması zorunlu kalite gerekliliklerini belirtmektedir.

EN 13445 ve AD 2000-HP Basınçlı Kaplar

Basınçlı kap endüstrisi kritik bir alan olması nedeniyle genelde ISO 3834-2 standardına atıf yapmaktadır. Standard gereği basınçlım kap imal edecek üreticini kaynak kalitesini güvence altına almış olması beklenir.

EN 15085 Demiryolu Uygulamaları

Demiryolu uygulama standartları neredeyse kaynaklı imalat gerekliliklerini bire bir tanımlamaktadır. Bu nedenle birçok metinde EN 15085 ve ISO 3834 neredeyse muadil standartlar olarak görülmekte ve beraber ele alınmaktadır.

Off Shore (NORSOK)

Off-shore standartları, deniz içindeki yapıların hem kurulum hem de bakım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle doğru kalitede ürünü garanti etmek adına oldukça hassastırlar. Bu nedenle bu yapılar için üretilecek ürünler en üst seviyede kaynak kalitesine ihtiyaç duyarlar. Hatta bazı kritik bölümleri için uluslararası standartların kabul kriterlerinden daha üst gereksinimler şartnameler ile talep edilmektedir. Kaynaklı Off-shore ürünler için ISO 3834-2 temel alınarak üzerine müşteri gereksinimleri ilave edilmektedir.

EN 12952 Su Borulu Kazanlar ve Yardımcı Tesisatları, EN 12953 Silindirik Kazanlar

Su borulu ve silindirik kazanlar yüksek basınç altında çalışmak üzere tasarlanmış ürünlerdir. Bu ürünler için kaynağın sızdırmaz olması en temel gereksinimdir. Ancak çalışma şartlarındaki yüksek basınç, durma-kalkma ve bakım zamanlarında oluşan ani basınç değişiklikleri gereği ürünün her noktasında yüksek dayanç gerektirmektedir. Sonuç olarak kaynaklı bölgelerin kritikliği göz önüne alınarak üst seviyede kaynak kalitesi ve güvencesi beklenmektedir.

EN 13480-4 Endüstriyel Boru Hatları

Endüstride boru hatları sıvı yada gazların bir prosesten diğerine taşınmasında kullanılır. Taşınacak olan sıvı yada gazın basınç, debi, korozif etki, kimyasal özellik, sıcaklık gibi birçok etkisi özellikle hattın dirsekleri, birleşim yerleri ve branşmanlarında kritik durumlar oluşturmaktadır. Hattın çalışmaması genelde tesisin tamamının yada bir kısmının devre dışı kalması anlamına geldiğinden hatların imalatı ve bakımı kritik önem taşır.

Ayrıca aşağıda listesi bulunan bazı ürün belgelendirme sistemleri için de ISO 3834 standardı bir ön gereklilik halini almıştır.

 • İnşaat iskeleleri
 • Makina imalatı
 • Konveyör hatları
 • Çelik bacalar
 • Merdivenler
 • Metal bariyerler
 • Rüzgar türbini kuleleri
 • Enerji sistemleri

 

EN 1090 danışmanlık

EN 1090 çelik ve alüminyum yapılar danışmanlığı

Avrupa Yapı Malzemeleri Regülasyonu'na (305/2011/AB) bağlı harmonize standart EN 1090 uygulama ve belgelendirme danışmanlığı.

İletişim Detaylar

yapi malzemeleri CE

Yapı malzemelerinde CE markalama danışmanlığı

Çelik ve alüminyum yapı malzemelerinde, Yapı Malzemeleri Regülasyonu'na göre, Temmuz 2014'den itibaren CE markalaması zorunlu.

İletişim Detaylar

kalite sistem danismanlik

Kaynaklı imalat ve kalite sistemleri danışmanlığı

ISO 3834 Kaynaklı İmalat ve ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Yönetim Sistemleri eğitimleri, uygulama ve sistem geliştirme danışmanlığı.

İletişim Detaylar

Arama

Çelik yapılar ve kaynaklı imalat konusunda engin tecrübe ve SONUÇ odaklı danışmanlık

info@sonucdanismanlik.com 0 537 744 77 94 İletişime Geç